Politika kvalitete

Mi ostvarujemo prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne tvrtke u području logistike (transporta, skladištenja i otpremništva), te servisa i prodaje teretnih vozila.

Naše usluge se odlikuju visokom kvalitetom i pouzdanošću te su standard prema kojem se uspoređuju i vrednuju ostali.

Težimo da naši kupci i dobavljači u „TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL“ d.o.o. imaju pouzdanog, sigurnog i stabilnog poslovnog partnera.

Pri izboru naših dobavljača određujemo zahtjeve kvalitete i zaštite okoliša, te stalno provjeravamo usklađenost sa istima.

Osiguravamo najbolje uvjete za rad, te mogućnost stalnog stručnog i osobnog usavršavanja svih radnika.

Također, veliku brigu posvećujemo zaštiti okoliša usklađivanjem svojih djelatnosti sa svim zakonima i propisima.

Posvećeni smo trajnom poboljšanju sustava upravljanja i poduzimamo sve potrebne mjere kako bi spriječili bilo kakvo onečišćenje okoliša.

Važna zadaća svih radnika je realizacija ciljeva kvalitete i zaštite okoliša, pri čemu svaki radnik daje svoj doprinos kvaliteti naših usluga i prihvatljivom utjecaju procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u procesu, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.
U Varaždinskim Toplicama, 28.09.2012.

Direktor:
Danijel Bujanec