Politika kvalitete

 

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL d.o.o. obvezuje se vršiti usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu i zaštitu okoliša.
Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Za TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u područjima:
– logistike (transporta, skladištenja i otpremništva),
– servisa i prodaje teretnih vozila,
obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.
Odnosi s kupcima i dobavljačima zasnivaju se i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu i zaštitu okoliša.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete i zaštite okoliša, razvijati ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju prihvatiti ih kao nova standardna rješenja.

TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu izvršenih usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinuti ćemo se da što manje onečišćujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

Međunarodne norme ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete i zaštite okoliša, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju, a osvojeno priznanje, certifikat, nastojati ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.
Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime TONIMIR TRANSPORT INTERNATIONAL d.o.o.

U Varaždinskim Toplicama, 12.06.2023.

Direktor:
Danijel Bujanec

PDF dokument